Leiðsögunám á háskólastigi - staðnám eða fjarnám

Verð 890.000 kr
Prenta
Námið spannar tvö misseri og hefst 29. ágúst 2018 og lýkur með útskrift í júní 2019. Kennsla fer að jafnaði fram tvisvar í viku á þri. og fim. kl. 16:10-19:55.
Þar fyrir utan fer fram talþjálfun í smærri hópum sem hittast reglulega á hverju misseri.

Upptaka frá kynningarfundi 16. maí
Allir kennarar námsins hafa víðtæka sérþekkingu og reynslu á þeim sviðum sem kennd eru hverju sinni. Nánari upplýsingar um námið og kennara má finna í námsvísi.
Hægt er að sækja námskeið sem tilheyra náminu: Haustmisseri 2018 og Vormisseri 2019

Nám er hafið og hefst að nýju á haustmisseri 2019
Opnað verður fyrir umsóknir í október

Leiðsögunám á háskólastigi er tveggja missera námsbraut fyrir þá sem vilja búa sig undir starf leiðsögumanns á Íslandi. Námið býðst hvort sem er í staðnámi eða fjarnámi.

Námið má fá metið að hluta eða öllu leyti inn í 180e BA/BS nám við Mála og menningardeild HÍ og í ferðamálafræði. Fer það eftir tilhögun þess náms sem nemandi tekur við Háskóla Íslands hverju sinni og fyrirvara um að nemandi uppfylli inntökuskilyrði Háskóla Íslands.

Megináhersla er lögð á hagnýta þekkingu á sviði leiðsagnar með ferðamenn. Kennd er að jafnaði ein námsgrein í senn sem lýkur með prófi og/eða verkefni áður en sú næsta hefst.

Námið miðar að því að nemendur:
• Geri sér grein fyrir eðli og starfsemi ferðaþjónustu á Íslandi, ólíkum hópum og væntingum ferðamanna, ímynd lands og þjóðar ásamt þýðingu atvinnugreinarinnar fyrir þjóðarbúið.
• Kunni skil á hlutverki og ábyrgð leiðsögumanns og þjálfist í hópstjórn og samskiptum við ferðamenn og aðila í ferðaþjónustu.
• Hafi haldgóða þekkingu á helstu þáttum náttúrufars Íslands og geti miðlað þeirri þekkingu til ferðamanna.
• Þekki sögu og menningu Íslands ásamt þróun íslensks samfélags og geti miðlað helstu þáttum til ferðamanna.
• Þjálfist í skipulagðri miðlun fróðleiks við hæfi á völdu tungumáli og öðlist um leið aukinn sérhæfðan orðaforða sem tengist sögu, menningu og náttúru Íslands.

Í lok náms fá þeir nemendur sem lokið hafa öllum námskeiðum skírteini sem vottar þátttöku og frammistöðu í náminu. Leiðsögupróf frá Endurmenntun Háskóla Íslands veitir rétt á fagfélagsaðild í Félagi leiðsögumanna.

Hægt er að sækja stök námskeið sem tilheyra Leiðsögunáminu og gilda sömu inntökuskilyrði í stök námskeið, stúdentspróf eða sambærileg menntun. Umsækjandi sem hefur í hyggju að útskrifast sem leiðsögumaður þarf jafnframt að standast inntökupróf í einu erlendu tungumáli.

Myndir af leiðsögunemum við hin ýmsu tækifæri undanfarin ár:
Leiðsögunemarnir okkar

Námið er lánshæft fyrir skólagjöldum hjá Framtíðinni námslánasjóði.

Frekari upplýsingar
Hulda Mjöll Hauksdóttir, verkefnastjóri námsins, netfang: hulda@hi.is, sími: 525-4924. Hulda er með viðtalstíma alla virka daga frá kl. 9:30 til 11:30.

Umsagnir

"Eftir útskrift úr leiðsögunámi frá EHÍ ákvað ég að hella mér út í að leiðsegja í fullu starfi. Bæði hef ég keyrt sjálfur í styttri og lengri túrum og setið með bílstjóra. Námið hefur nýst mér gríðarlega vel og nánast ekkert hefur komið mér á óvart í leiðsögninni. Í stuttu máli get ég sagt að námið í EHÍ innihaldi akkúrat það sem góður leiðsögumaður þarf á að halda þegar á hólminn er komið."

Snorri Ingason, leiðsögumaður frá EHÍ
"Námið fór langt fram úr mínum væntingum. Kennarar voru úr fremstu röð íslenskra fræðimanna og mátti glögglega sjá að þar var valið af kostgæfni. Það var svo gaman að mér fannst slæmt að missa stundum úr tíma, en það kom ekki að sök því námið er líka kennt í fjarnámi."

Íris Sveinsdóttir, leiðsögumaður frá EHÍ

"Fjölbreytnin í náminu er afar mikil og spannar land, sögu og menningu frá upphafi til okkar tíma og einnig er farið vel í alla þjóðfélagshætti."

Ása Kristín Jóhannsdóttir, útskrifaðist í febrúar 2010

"Námið var hverrar krónu virði - verst að því skyldi ljúka."

Finnur P. Fróðason, leiðsögumaður frá EHÍ

„Nám mitt við EHÍ hefur gefið mér nýja sýn og opnað mér margar dyr.“

Guðmundur Haukur Jónsson, leiðsögumaður frá EHÍ
0