Fréttir

Viltu vinna hjá okkur?

Viltu vinna hjá okkur?

Við erum að leita að starfsmanni með víðtæka reynslu og tengsl í atvinnulífinu sem býr yfir lipurð í samskiptum, skipulagshæfni og er tilbúinn til að takast á við fjölbreytt verkefni í síbreytilegu umhverfi. Verkefnastjóri vinnur í teymi með öðrum starfsmönnum Endurmenntunar. Næsti yfirmaður er þróunarstjóri námskeiða.

Helstu verkefni

 • Þarfagreining og þróun nýrra námskeiða á ýmsum sviðum 
 • Skipulagning námskeiða 
 • Samskipti við kennara, viðskiptavini og aðra samstarfsaðila
 • Þátttaka í teymisvinnu og þróunarverkefnum

Hæfniskröfur

 • Meistaragráða á háskólastigi
 • Fjölbreytt starfsreynsla úr opinbera- og/eða einkageiranum
 • Reynsla af verkefnastjórnun
 • Gott tengslanet
 • Þjónustulipurð og framúrskarandi samskiptahæfni
 • Skipulagshæfni og frumkvæði
 • Mjög góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti 

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl nk.


Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Hagvangs.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veitir Geirlaug Jóhannsdóttir hjá Hagvangi geirlaug@hagvangur.is

0