Nám til löggildingar fasteigna- og skipasala

Verð 1.040.000 kr.

Fullbókað - Biðlisti í síma 525 4444

Námið er tvö ár og kennsla hefst 28. ágúst 2021 og lýkur með útskrift í júní 2023.

360 klst.

Allir kennarar námsins hafa víðtæka sérþekkingu og reynslu á þeim sviðum sem kennd eru hverju sinni.

Endurmenntun, Dunhaga 7.

Námsbraut

Réttindanám til löggildingar fasteigna- og skipasala er fjögurra missera námsbraut sem undirbýr þá sem vilja starfa við sölu fasteigna og skipa. Námið samsvarar 90 ECTS einingum.

Markmið

• Að nemendur öðlist þá þekkingu og færni sem nauðsynleg er til að standast próf til löggildingar um sölu fasteigna og skipa.
• Að bjóða upp á metnaðarfullt, krefjandi, starfstengt og hagnýtt nám.
• Að nemendur öðlist fræðilega þekkingu og faglega kunnáttu og hæfni til að takast á við alla þætti innan fasteigna- og skipasölu.

Kennslufyrirkomulag

Alla jafna er eitt námskeið kennt í einu sem lýkur með prófi og/eða verkefni áður en næsta námskeið hefst. Kennsla fer fram tvisvar í viku, á þriðjudögum. kl. 8:30 - 12:00 og laugardögum kl. 12:30-16:00. Kennsla fer fram í fyrirlestraformi.

Námsmat

Byggist á verkefnavinnu og prófum. Aðeins er gerð krafa um viðveru í einu námskeiði í náminu, námskeiðinu Raunhæft verkefni á fjórða misseri námsins. Að öðru leyti er ekki gerð krafa um viðveru.

Fjarnám

Hægt er að hlusta á upptökur eftir að kennslustund lýkur.

Fagráð

Eyvindur G. Gunnarsson, prófessor við lagadeild Háskóla Íslands.
Grétar Jónasson, framkvæmdarstjóri Félags fasteignasala.
Jóhanna Rútsdóttir, náms- og þróunarstjóri EHÍ.
Rósa Björk Sigurðardóttir, verkefnastjóri EHÍ
Þórey Ólafsdóttir, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali.

Fyrir hverja

Námið hentar þeim sem vilja búa sig undir starf sem löggiltur fasteigna- og skipasali.
Inntökuskilyrði í nám til löggildingar fasteigna- og skipasala er stúdentspróf eða sambærileg menntu
n sem er þá meistararéttindi úr iðnnámi.
Til þess að öðlast löggildingu að námi loknu, þurfa nemendur að hafa lokið 6 mánaða starfsreynslu hjá löggiltum fasteignasala.

Upplýsingar um mat á fyrra námi má skoða hér.

Umsókn

Með umsókn þarf að fylgja
- Prófskírteini
- Ferilskrá (CV) er inniheldur náms- og starfsferil sem og aðrar upplýsingar sem stutt geta umsóknina.

Umsóknir eru metnar af fagráði.

Greiðslufyrirkomulag

Hægt er að semja um greiðslufyrirkomulag, meðal annars með kortaláni til allt að 36 mánaða.

Allar nánari upplýsingar varðandi greiðslufyrirkomulag gefur Helga S. Ormsdóttir gjaldkeri í síma 525-5295 eða á netfangið: helgaso@hi.is

Aðrar upplýsingar

Nánari upplýsingar um námið má finna í kennsluskrá (PDF).

Styrkur

Átt þú rétt á styrk frá þínu stéttarfélagi eða Vinnumálastofnun til að sækja námskeið eða nám?
Kannaðu málið HÉR.

Nám til löggildingar fasteigna- og skipasala

Verð
1040000

<span class="fm-plan">R&eacute;ttindan&aacute;m til l&ouml;ggildingar fasteigna- og skipasala er fj&ouml;gurra missera n&aacute;msbraut sem undirb&yacute;r &thorn;&aacute; sem vilja starfa vi&eth; s&ouml;lu fasteigna og skipa. N&aacute;mi&eth; samsvarar 90 ECTS einingum.</span>