Ökukennaranám til almennra réttinda

Verð 1.690.000 kr.

Fullbókað - Biðlisti í síma 525 4444

Námið hefst 15. sept. og því lýkur með útskrift í desember 2022.

350 klst.

Allir kennarar námsins hafa víðtæka sérþekkingu og reynslu á þeim sviðum sem kennd eru hverju sinni.

Endurmenntun, Dunhaga 7.

Námsbraut

Í samstarfi við Samgöngustofu

Námið samsvarar 30 ECTS einingum.

Markmið

Námið miðar að því að nemendur öðlist þekkingu og þjálfun til að geta skipulagt, undirbúið og annast ökukennslu, með tilliti til hæfni, getu og þarfa ökunemenda sinna. Nemendur eiga að geta ekið af öryggi og framsýni og vita hvernig best sé staðið að færniþjálfun. Áhersla er lögð á að nemendur öðlist staðgóða þekkingu á sviði umferðarfræða og færni í að beita og miðla henni til annarra. Fagleg þekking á sviði umferðarfræða og færni á sviði kennslufræða og þjálfunar verður því ætíð að fara saman.

Kennslufyrirkomulag

Bókleg kennsla fer fram í staðlotum, frá miðvikudegi til laugardags, u.þ.b. einu sinni í mánuði. Vettvangsnám og æfingakennsla skipa veglegan sess í náminu, en það fer fram utan staðlota.

Undirbúningsnámskeið, fyrir þá sem fá inngöngu í námið en hafa ekki háskólapróf sem veitir kennsluréttindi, verður kennt 30. ágúst til og með 3. september. Kennt er yfir daginn, frá kl. 9:00 til 16:00.

Staðlotur verða á eftirfarandi dagsetningum:
15. - 18. september 2021
20. - 23. október 2021
17. - 20. nóvember 2021
1. - 4. desember 2021
19. - 22. janúar 2022
16. - 19. febrúar 2022
16. - 19. mars 2022
27. - 30. apríl 2022
11. - 14. maí 2022
24. - 27. ágúst 2022
21. - 24. september 2022
12. - 15. október 2022
9. - 12. nóvember 2022

Athugið að dagsetningar eru birtar með fyrirvara um breytingar.

Námsmat

Krafist er 80% viðveru á hverju misseri, efnislegrar þekkingar á námsefninu og þátttöku í tímum. Nemendur þurfa að standa skil á verkefnum og/eða prófi í námskeiðum ásamt lokaprófum námsins. Lokapróf, ökukennarapróf sbr. 36. gr. reglugerðar nr. 830/2011 um ökuskírteini, eru fimm talsins. Til að mega gangast undir þau þarf nemandi að fullnægja öllum ákvæðum um tímasókn, úrlausn verkefna og námsárangur í hverju námskeiði. Lágmarkseinkunn í hverju þessara lokaprófa er 7,0.

Fagráð

Björgvin Þór Guðnason, ökukennari og formaður Ökukennarafélags Íslands.
Elsa Eiríksdóttir, dósent í deild faggreinakennslu á Menntavísindasviði Háskóla Íslands.
Elva Björg Arnarsdóttir, verkefnastjóri hjá EHÍ.
Jóhanna Rútsdóttir, þróunar- og námstjóri hjá EHÍ.
Grímur Bjarndal Jónsson, ökukennari.
Þuríður Berglind Ægisdóttir frá Samgöngustofu

Fyrir hverja

Ökukennaranám til almennra réttinda er ætlað þeim sem vilja afla sér þekkingar og hæfni til undirbúnings þess að fá löggildingu til að annast ökukennslu fyrir flokk B (fólksbifreið/sendibifreið).

Inntökuskilyrði í námið er stúdentspróf eða sambærileg menntun. Sá sem fær inngöngu og hefur ekki próf á háskólastigi sem veitir kennsluréttindi skal ljúka 30 klukkustunda undirbúningsnámskeiði (haldið í ágúst) og skila verkefni að því loknu. Til að standast námskeiðið þarf lágmarkseinkunnina 6,0. Undirbúningsnámskeiðið veitir ekki kennsluréttindi en veitir lágmarksþekkingu sem þarf áður en nám til ökukennara hefst.

Til þess að öðlast löggildingu til ökukennslu þarf að hafa lokið ökukennaranámi og prófi ásamt því að uppfylla eftirfarandi skilyrði (sbr. reglugerð nr. 830/2011 um löggildingu ökukennara og starfsleyfi ökuskóla):
• vera orðin(n) 21 árs að aldri
• hafa ekið bifreið að staðaldri síðustu þrjú árin
• fullnægja kröfum um líkamlegt og andlegt hæfi sem gerðar eru til ökumanna í hópi 2, sbr. reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini
• hafa ekki hlotið dóm samkvæmt ákvæðum 2. mgr. 68. gr. almennra hegningarlaga.

Umsókn

Með umsókn þarf að fylgja:
• Stúdentsprófsskírteini eða staðfesting á sambærilegu námi.
• Greinagerð þar sem umsækjandi tilgreinir ástæður fyrir námsvali og væntingar til námsins, hámark 1 bls.
• Mælt er með að skila inn ferilskrá og/eða meðmælum sem geta talist umsækjanda til framdráttar í meðferð umsóknar.
Umsóknir eru metnar af fagráði.

Greiðslufyrirkomulag

Hægt er að semja um greiðslufyrirkomulag, meðal annars með kortaláni til allt að 36 mánaða.

Allar nánari upplýsingar varðandi greiðslufyrirkomulag gefur Helga S. Ormsdóttir gjaldkeri í síma 525-5295 eða á netfangið: helgaso@hi.is

Aðrar upplýsingar

Vinsamlega athugið að eftirfarandi er ekki innifalið í námsgjaldi:
• Kostnaður vegna undirbúningsnámskeiðs en sá kostnaður greiðist eingöngu af þeim sem þess náms þarfnast
• Námsbækur og námsgögn önnur en minniháttar fjölrit sem kennarar útvega eða dreifa í kennslustundum
• Viðbótarþjálfun í eigin akstri eða kennslu umfram það sem greint er í kennsluskrá
• Kostnaður við Ökuskóla 1, 2 og 3

Nánari upplýsingar um námið má finna í kennsluskrá (PDF).

Styrkur

Átt þú rétt á styrk frá þínu stéttarfélagi eða Vinnumálastofnun til að sækja námskeið eða nám?
Kannaðu málið HÉR.

Ökukennaranám til almennra réttinda

Verð
1690000

<span class="fm-plan">N&aacute;mi&eth; samsvarar 30 ECTS einingum. </span>