Forysta til framþróunar - leið stjórnenda til aukins árangurs

Verð 240.000 kr

Forysta til framþróunar - leið stjórnenda til aukins árangurs

Verð 240.000 kr
Prenta
Námið hefst 26. febrúar og spannar fjögurra mánaða tímabil og fer kennsla fram á tveggja vikna fresti, á föstudögum frá kl. 13:00 - 17:00 og laugardagsmorgnum frá kl. 9:00 – 13:00. Samtals 48 klukkustundir. Kennslan er byggð upp með fyrirlestrum og verkefnavinnu. Í hverri lotu verður lögð áhersla á að flétta umfjöllun um stjórnun og leiðtogahæfni saman við hagnýtar aðferðir verkefnastjórnunar. Þátttakendur vinna með raunhæf verkefni og fá þjálfun í að beita kenningum og aðferðum sem til umfjöllunar eru hverju sinni.
Kristín Baldursdóttir, MA, MPM, Cand Oecon, CIA, innri endurskoðandi Landsbankans.
Þór Hauksson, MPM og tölvunarfræðingur, verkefnastjóri hjá Landsvirkjun og formaður Verkefnastjórnunarfélags Íslands.
Nánari upplýsingar um námið má finna í kennsluskrá (PDF)

UPPLÝSINGAR UM ÁHRIF COVID-19 Á STARFSEMI EHÍ

Nám fyrir stjórnendur þar sem lögð verður áhersla á að tengja stjórnun breytinga við stefnumörkun fyrirtækja og stofnana og nýta aðferðafræði verkefnastjórnunar við innleiðingu breytinga.

Náminu er ætlað að auka skilning á eðli skipulagsheilda og mikilvægi þess að stýra breytingum til að stuðla að þróun þeirra og vexti. Skoðuð verða áhrif og samspil menningar, leiðtoga og teyma við innleiðingu breytinga og nemendur þjálfaðir í að beita aðferðafræði verkefnastjórnunar við að skipuleggja og leiða breytingar.

Markmið
Að þátttakandi:
• Fái innsýn í eiginleika skipulagsheilda og öðlist grunnfærni í að móta stefnu og setja markmið til að stuðla að viðgangi skipulagsheilda.
• Öðlist skilning á eðli breytinga og kynnist nokkrum af þekktustu kenningum á sviði breytingastjórnunar.
• Læri að forgangsraða verkefnum með hliðsjón af stefnumörkun.
• Öðlist grunnfærni í að nýta sér aðferðafræði verkefnastjórnunar við að skipuleggja og stjórna verkefnum.
• Dýpki skilning á viðfangsefnum stjórnenda og leiðtoga og hvaða hlutverki þeir gegna við innleiðingu breytinga.
• Auki þekkingu sína á þroska og þróun teyma og kynnist leiðum til að hvetja teymi og veita liðsmönnum uppbyggjandi endurgjöf.
• Fái aukna meðvitund um áhrif menningar við stjórnun teyma og innleiðingu breytinga.
• Kynnist leiðum til að auka sjálfsþekkingu sína og öðlist skilning á áherslum þjónandi forystu við stjórnun teyma og innleiðingu breytinga.

Kennsla verður á eftirfarandi dögum:
26. og 27. febrúar 2021
12. og 13. mars 2021
26. og 27. mars 2021
9. og 10. apríl 2021
23. og 24. apríl 2021
7. og 8. maí 2021

Dagsetningar eru birtar með fyrirvara um ófyrirsjáanlegar breytingar.

Fyrir hverja?
Námið er ætlað stjórnendum í fyrirtækjum og stofnunum sem starfa í síbreytilegu umhverfi og svara kröfum viðskiptavina, starfsmanna, eigenda og annarra hagsmunaaðila um breytingar.

Umsjón og kennsla
Umsjón: Kristín Baldursdóttir, MA, MPM, Cand Oecon, CIA, innri endurskoðandi Landsbankans.
Þór Hauksson, MPM og tölvunarfræðingur, verkefnastjóri hjá Landsvirkjun og formaður Verkefnastjórnunarfélags Íslands.

Viðtal við Kristínu og Þór í Fréttablaðinu um námið.

Umsókn
Með umsókn skal fylgja náms- og starfsferilskrá. Ekki þarf að skila inn prófskírteinum eða öðrum staðfestingum á námi.

Frekari upplýsingar
Elva Björg Arnarsdóttir, verkefnastjóri námsins, netfang: elvabjorg@hi.is sími: 525-5293. Elva er með viðtalstíma alla virka daga frá kl. 10:30 til 11:30.

Aðrar upplýsingar:

Fyrirvari
Ef óviðráðanlegar aðstæður, s.s. sóttvarnarreglur, koma í veg fyrir að hefðbundin kennsla geti farið fram í húsnæði Endurmenntunar verður brugðist við með tímabundinni fjarkennslu. Kennslan fer þá fram í gegnum ZOOM og fá nemendur upplýsingar um fyrirkomulag ásamt leiðbeiningum um ZOOM forritið með eins góðum fyrirvara og unnt er. Skipt verður svo aftur yfir í staðbundna kennslu um leið og aðstæður leyfa.

Tölvupóstur verður sendur sem staðfesting á móttöku umsóknar. Vinsamlegast hafðu samband við ENDURMENNTUN, ef þér berst engin staðfesting, í síma 525 4444 eða sendu tölvupóst á endurmenntun@hi.is.

Styrkur
Átt þú rétt á styrk frá þínu stéttarfélagi eða Vinnumálastofnun til að sækja námskeið eða nám?
Kannaðu málið HÉR.

0