Upplýsingar vegna Covid-19 aðgengilegar hér

Staðnámskeið

Ný persónuverndarlöggjöf GDPR – auknar kröfur til aðila sem vinna með persónuupplýsingar

Verð 59.300 kr.
Aðeins 2 sæti laus

Mið. 14. og fim. 15. apríl kl. 8:30 - 12:30

8 klst.

Alma Tryggvadóttir, persónuverndarfulltrúi Landsbankans og Helga Grethe Kjartansdóttir, persónuverndarfulltrúi Símans

Endurmenntun, Dunhaga 7.

Námskeið

Ný persónuverndarlög nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, tóku gildi á Íslandi þann 15. júlí 2018. Lögin innleiða ákvæði Evrópureglugerðar um persónuvernd (GDPR) sem umbreytti starfsumhverfi allra aðila sem vinna með persónuupplýsingar. Mjög mikilvægt er að fyrirtæki og stofnanir séu í stakk búin við að standast strangar kröfur hinnar nýju löggjafar, aðlagi starfsemi sína að hinum nýju reglum og tryggi einstaklingum þann aukna rétt sem reglugerðin veitir þeim ellegar eiga hættu á háum sektum frá persónuverndaryfirvöldum í Evrópu.

Á námskeiðinu verður fjallað um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga með hliðsjón af nýjum Evrópulögum um persónuvernd. Í stafrænu umhverfi nútímans hafa persónuupplýsingar öðlast umfangsmikið efnahagslegt gildi. Vinnsla persónuupplýsinga er undirstaða reksturs hjá sífellt fleiri fyrirtækjum og stofnunum þar sem gögn eru drifkrafur upplýsingasamfélagsins. Lagareglur á sviði persónuverndar skilgreina ramma utan um vinnslu og meðferð persónuupplýsinga um einstaklinga.

Fjallað verður um helstu meginreglur nýrra persónuverndarlaga, auknar kröfur sem gerðar eru til aðila sem vinna með persónuupplýsingar og hvernig unnt er að sýna fram á reglufylgni. Einnig verður farið yfir réttindi einstaklinga gagnvart þeim sem vinna með og búa yfir persónuupplýsingum og þau lögbundnu úrræði sem einstaklingum standa til boða ef brotið er á réttindum þeirra. Loks verður farið yfir aukið samstarf evrópskra eftirlitsstofnana og þær auknu valdheimildir sem þeim er fengnar.

Námskeiðið er því góður undirbúningur fyrir þá sem hyggjast starfa sem persónuverndarfulltrúar.

Á námskeiðinu er fjallað um

• Meginreglur gildandi persónuverndarlaga – hvaða persónuupplýsingar er heimilt að vinna, hvernig, af hverjum og í hvaða tilgangi?
• Nýjar og auknar skyldur aðila sem vinna persónuupplýsingar m.a. um gagnsæi, meðalhóf, gerð vinnsluskrár, þróun og smíði upplýsingakerfa og hugbúnaðar og tilkynningar um öryggisbresti.
• Réttindi einstaklinga t.d. til fræðslu, leiðréttingar og eyðingar, flutnings gagna og til að andmæla sjálfvirkri vinnslu.
• Flutning persónuupplýsinga úr landi, t.d. til þriðja aðila með starfsemi í Bandaríkjunum eða í tölvuský.
• Aðferðir til að sýna fram á reglufylgni – hlutverk persónuverndarfulltrúa, persónuverndarvottun og hátternisreglur.

Ávinningur þinn

• Almennur skilningur á tilgangi, markmiðum og inntaki nýrrar persónuverndarlöggjafar.
• Greinargóð þekking á heimildum til vinnslu persónuupplýsinga og meginreglum sem gilda um meðferð þeirra.
• Greinargóð þekking á réttindum einstaklinga með nýrri persónuverndarlöggjöf.
• Aukin og hagnýt færni á sviði persónuupplýsingaréttar.

Fyrir hverja

Námskeiðið er hugsað sérstaklega fyrir alla þá sem bera ábyrgð á meðhöndlun persónuupplýsinga hjá fyrirtækjum og stofnunum, s.s. vinnslu persónuupplýsinga um einstaklinga eða öryggi slíkra upplýsinga. Námskeiðið er einnig ætlað öllum sem hafa áhuga á að kynna sér breytta löggjöf um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Þá hentar námskeiðið að auki þeim sem hafa áhuga á hlutverki og skyldum persónuverndarfulltrúa.

Aðrar upplýsingar

Fyrirvari
Ef óviðráðanlegar aðstæður, s.s. sóttvarnarreglur, koma í veg fyrir að hefðbundin kennsla geti farið fram í húsnæði Endurmenntunar á auglýstum námskeiðstíma verður brugðist við með því að:
A færa námskeiðið og kynna skráðum þátttakendum nýjar dagsetningar með eins góðum fyrirvara og unnt er,
eða
Bkenna námskeiðið sem fjarnámskeið í gegnum ZOOM á áður auglýstum tíma.
Komi til ofangreindra breytinga fá skráðir þátttakendur allar nauðsynlegar upplýsingar sendar í tölvupósti og geta þeir þá tekið ákvörðun um skráningu sína í ljósi breyttra forsenda.

Nánar um kennara

Alma Tryggvadóttir er persónuverndarfulltrúi Landsbankans með CIPP/E vottun frá IAPP, alþjóðlegum samtökum persónuverndarsérfræðinga. Alma starfaði áður hjá Persónuvernd frá 2008-2017 sem skrifstofustjóri upplýsingaöryggis. Alma er stundakennari í persónurétti við Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík og hefur haldið fjölda fyrirlestra um málefni tengd persónuvernd á innlendum og erlendum vettvangi.

Helga Grethe Kjartansdóttir starfar sem persónuverndarfulltrúi og lögfræðingur hjá Símanum og Sensa. Áður starfaði Helga sem lögfræðingur hjá Persónuvernd frá 2011-2015. Helga hefur tekið þátt í innlendu og erlendu samstarfi á sviði persónuréttar og haldið fjölmörg erindi um persónuvernd á innlendum og erlendum vettvangi.

Alma og Helga hafa báðar áralanga reynslu af túlkun og beitingu persónuverndarlöggjafar og haldið námskeið hjá Endurmenntun HÍ undanfarin ár um nýja persónuverndarlöggjöf (GDPR) við góðan orðstír.

Ný persónuverndarlöggjöf GDPR – auknar kröfur til aðila sem vinna með persónuupplýsingar

Verð
59300

<span style="font-size: 12px;color: #000000;" >N&yacute; pers&oacute;nuverndarl&ouml;g nr. 90/2018, um pers&oacute;nuvernd og vinnslu pers&oacute;nuuppl&yacute;singa, t&oacute;ku gildi &aacute; &Iacute;slandi &thorn;ann 15. j&uacute;l&iacute; 2018. L&ouml;gin innlei&eth;a &aacute;kv&aelig;&eth;i Evr&oacute;puregluger&eth;ar um pers&oacute;nuvernd (GDPR) sem umbreytti starfsumhverfi allra a&eth;ila sem vinna me&eth; pers&oacute;nuuppl&yacute;singar. Mj&ouml;g mikilv&aelig;gt er a&eth; fyrirt&aelig;ki og stofnanir s&eacute;u &iacute; stakk b&uacute;in vi&eth; a&eth; standast strangar kr&ouml;fur hinnar n&yacute;ju l&ouml;ggjafar, a&eth;lagi starfsemi s&iacute;na a&eth; hinum n&yacute;ju reglum og tryggi einstaklingum &thorn;ann aukna r&eacute;tt sem regluger&eth;in veitir &thorn;eim ellegar eiga h&aelig;ttu &aacute; h&aacute;um sektum fr&aacute; pers&oacute;nuverndaryfirv&ouml;ldum &iacute; Evr&oacute;pu.</span>