Gerð rekstrarreiknings og framtals til skatts

Verð 26.000 kr

Gerð rekstrarreiknings og framtals til skatts

Verð 26.000 kr
Prenta
Mán. 18. nóv. kl. 9:00 - 12:00
Ásmundur G. Vilhjálmsson, lögmaður hjá Skattvís og aðjúnkt í skattarétti við Viðskiptafræðideild HÍ
Endurmenntun, Dunhaga 7.

Atvinnurekendur og sjálfstætt starfandi einstaklingar þurfa að gera rekstrarreikning vegna starfsemi sem hefur að geyma upplýsingar um tekjur og gjöld. Tekjufærslan veldur sjaldan vafa en gjöldin eru meira vandamál.

Á námskeiðinu verður kennt með raunhæfum verkefnum að setja upp rekstrarreikning á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga um tekjur og gjöld svo og að fylla út skattframtal á grundvelli rekstrarreikningsins.

Á námskeiðinu er fjallað um:

• Rekstur á eigin kennitölu. Smáfyrirtæki með veltu allt að 10-15 milllj.• Veltulágmarkið í virðisaukaskatti. Afmörkun á einstaklingstekjum og atvinnurekstrartekjum.
• Frádráttarbæran rekstrarkostnað. Hvað ekki má draga frá tekjum. Skilgreining á einka- og eignakostnaði.
• Gerð rekstrarreiknings.
• Framtal til skatts (Eyðublað 4.11).

Ávinningur þinn:

• Aukin þekking á tekjum og gjöldum.
• Aukinn skilningur á gerð rekstrarreiknings.

Fyrir hverja:

Atvinnurekendur smærri fyrirtækja og sjálfstætt starfandi aðila.

Kennsla:

Ásmundur G. Vilhjálmsson, lögmaður hjá SkattVís slf.,skattaráðgjöf og fræðslu og aðjúnkt við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Ásmundur lauk embættisprófi í lögfræði árið 1981, var við framhaldsnám í lögfræði í Árósum í Danmörku 1989/90 og í Lundi í Svíþjóð 1991/93, meðal annars í einstaklingsskattarétti, fyrirtækjaskattarétti og alþjóðlegum skattarétti.

Aðrar upplýsingar:

FLE einingar: 3 Skatta- og félagaréttur
FVB punktar: 4,5

Gert er ráð fyrir að hlutaðeigandi atvinnurekandi sé bókhaldsskyldur. Hins vegar þurfi hann ekki að færa tvíhlíða bókhald. Skráning eigna og skulda, tekna og gjalda þarf því ekki að vera svo yfirgripsmikil.

Ekki er gerð krafa um að þátttakendur hafi meðferðis fartölvu en þó getur verið gott að hafa hana innan handar.

Mat þátttakenda

á mælikvarðanum 1 til 5
(4,56)

Umsagnir

Kennari augljóslega mjög klár og þekkir efnið vel.
Umræða góð meðal þátttakenda.
Hagnýtt námskeið sem svarar spurningum.
Finnst gott hvað farið er vel í allt og öllum spurningum svarað skilmerkilega.
0