Sprotafyrirtæki frá stofnun til sölu – sjónarhóll lögfræðinnar - FJARNÁMSKEIÐ

Verð snemmskráning 23.600 kr Almennt verð 26.000 kr

Sprotafyrirtæki frá stofnun til sölu – sjónarhóll lögfræðinnar - FJARNÁMSKEIÐ

Verð snemmskráning 23.600 kr Almennt verð 26.000 kr
Prenta
Nýtt
Snemmskráning til og með 5. mars
Mán. 15. mars kl. 13:00 - 16:00
Ævar Hrafn Ingólfsson er lögfræðingur sem útskrifaðist úr meistaranámi við Lagadeild Háskóla Íslands árið 2018
Námskeiðið fer fram í rauntíma í fjarkennsluforritinu ZOOM.
Upplýsingar um þátttöku í ZOOM.

UPPLÝSINGAR UM ÁHRIF COVID-19 Á STARFSEMI EHÍ

Á námskeiði þessu verður stiklað á stóru um hagnýt atriði sem mikilvægt er að sprotafyrirtæki hafi í huga þegar kemur að því að hrinda hugmynd í framkvæmd, t.d. hvernig hún er fjármögnuð, hvernig eignarhaldi skuli háttað o.fl.

Þegar nýrri hugmynd er hrint í framkvæmd er ekki óeðlilegt að einhver atriði gleymist. Við stofnun fyrirtækis utan um hugmynd er í mörg horn að líta. Atriði sem í upphafi er auðvelt að leysa geta vafist fyrir fyrirtækjum og eigendum þeirra þegar að síðari stigum reksturs kemur. Má þar nefna: þegar fjármagns er aflað, þegar starfsmenn eru ráðnir, samninga milli hluthafa/eigenda (hluthafasamkomulag), skattamál og önnur lögfræðileg atriði sem og atriði er tengjast sölu á fyrirtækinu.

Markmið námskeiðsins er að veita sprotafyrirtækjum innsýn inn í hvaða lögfræðilegu málefni er mikilvægast að hafa í lagi áður eða um það leyti sem ráðist er í fjármögnun, fleiri starfsmenn fengnir að borðinu eða fyrirtækið að endingu selt.

Á námskeiðinu er fjallað um:

• Lögfræðileg atriði er tengjast fjármögnun fyrirtækja, svo sem þau er snúa að félagarétti, félagaforminu, eignarhaldi o.fl.
• Skattlagningu mismunandi félagaforma (ehf., sf. o.fl.).
• Hluthafasamkomulag.
• Kaupréttarsamninga fyrirtækja.
• Fjármögnun – lán eða hlutafjáraukning?
• Sala fyrirtækja – áreiðanleikakönnun – hvað skal haft í huga.

Ávinningur þinn:

• Frekari skilningur á hvaða lögfræðilegu atriði þarf að hafa í huga við stofnun félags.
• Sparnaður við vinnu síðar meir vegna vinnu sem innt er af hendi í upphafi.
• Skýrari sýn á markmið fyrirtækis þíns.

Fyrir hverja:

Námskeiðið er fyrst og fremst hugsað fyrir alla þá sem eru að íhuga eða að stofna sprotafyrirtæki.

Aðrar upplýsingar:

Þátttakendur munu fá glærur sendar í lok námskeiðs.

Styrkur
Átt þú rétt á styrk frá þínu stéttarfélagi eða Vinnumálastofnun til að sækja námskeið eða nám?
Kannaðu málið HÉR.

0