Ný persónuverndarlöggjöf GDPR – auknar kröfur til aðila sem vinna með persónuupplýsingar

Verð snemmskráning 53.900 kr Almennt verð 59.300 kr

Ný persónuverndarlöggjöf GDPR – auknar kröfur til aðila sem vinna með persónuupplýsingar

Verð snemmskráning 53.900 kr Almennt verð 59.300 kr
Prenta
Snemmskráning til og með 4. apríl
Mið. 14. og fim. 15. apríl kl. 8:30 - 12:30
Alma Tryggvadóttir, persónuverndarfulltrúi Landsbankans og Helga Grethe Kjartansdóttir, persónuverndarfulltrúi Símans
Endurmenntun, Dunhaga 7.

Ný persónuverndarlög nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, tóku gildi á Íslandi þann 15. júlí 2018. Lögin innleiða ákvæði Evrópureglugerðar um persónuvernd (GDPR) sem umbreytti starfsumhverfi allra aðila sem vinna með persónuupplýsingar. Mjög mikilvægt er að fyrirtæki og stofnanir séu í stakk búin við að standast strangar kröfur hinnar nýju löggjafar, aðlagi starfsemi sína að hinum nýju reglum og tryggi einstaklingum þann aukna rétt sem reglugerðin veitir þeim ellegar eiga hættu á háum sektum frá persónuverndaryfirvöldum í Evrópu.

Á námskeiðinu verður fjallað um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga með hliðsjón af nýjum Evrópulögum um persónuvernd. Í stafrænu umhverfi nútímans hafa persónuupplýsingar öðlast umfangsmikið efnahagslegt gildi. Vinnsla persónuupplýsinga er undirstaða reksturs hjá sífellt fleiri fyrirtækjum og stofnunum þar sem gögn eru drifkrafur upplýsingasamfélagsins. Lagareglur á sviði persónuverndar skilgreina ramma utan um vinnslu og meðferð persónuupplýsinga um einstaklinga.

Fjallað verður um helstu meginreglur nýrra persónuverndarlaga, auknar kröfur sem gerðar eru til aðila sem vinna með persónuupplýsingar og hvernig unnt er að sýna fram á reglufylgni. Einnig verður farið yfir réttindi einstaklinga gagnvart þeim sem vinna með og búa yfir persónuupplýsingum og þau lögbundnu úrræði sem einstaklingum standa til boða ef brotið er á réttindum þeirra. Loks verður farið yfir aukið samstarf evrópskra eftirlitsstofnana og þær auknu valdheimildir sem þeim er fengnar.

Námskeiðið er því góður undirbúningur fyrir þá sem hyggjast starfa sem persónuverndarfulltrúar.

Á námskeiðinu er fjallað um:

• Meginreglur gildandi persónuverndarlaga – hvaða persónuupplýsingar er heimilt að vinna, hvernig, af hverjum og í hvaða tilgangi?
• Nýjar og auknar skyldur aðila sem vinna persónuupplýsingar m.a. um gagnsæi, meðalhóf, gerð vinnsluskrár, þróun og smíði upplýsingakerfa og hugbúnaðar og tilkynningar um öryggisbresti.
• Réttindi einstaklinga t.d. til fræðslu, leiðréttingar og eyðingar, flutnings gagna og til að andmæla sjálfvirkri vinnslu.
• Flutning persónuupplýsinga úr landi, t.d. til þriðja aðila með starfsemi í Bandaríkjunum eða í tölvuský.
• Aðferðir til að sýna fram á reglufylgni – hlutverk persónuverndarfulltrúa, persónuverndarvottun og hátternisreglur.

Ávinningur þinn:

• Almennur skilningur á tilgangi, markmiðum og inntaki nýrrar persónuverndarlöggjafar.
• Greinargóð þekking á heimildum til vinnslu persónuupplýsinga og meginreglum sem gilda um meðferð þeirra.
• Greinargóð þekking á réttindum einstaklinga með nýrri persónuverndarlöggjöf.
• Aukin og hagnýt færni á sviði persónuupplýsingaréttar.

Fyrir hverja:

Námskeiðið er hugsað sérstaklega fyrir alla þá sem bera ábyrgð á meðhöndlun persónuupplýsinga hjá fyrirtækjum og stofnunum, s.s. vinnslu persónuupplýsinga um einstaklinga eða öryggi slíkra upplýsinga. Námskeiðið er einnig ætlað öllum sem hafa áhuga á að kynna sér breytta löggjöf um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Þá hentar námskeiðið að auki þeim sem hafa áhuga á hlutverki og skyldum persónuverndarfulltrúa.

Kennsla:

Alma Tryggvadóttir er persónuverndarfulltrúi Landsbankans með CIPP/E vottun frá IAPP, alþjóðlegum samtökum persónuverndarsérfræðinga. Alma starfaði áður hjá Persónuvernd frá 2008-2017 sem skrifstofustjóri upplýsingaöryggis. Alma er stundakennari í persónurétti við Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík og hefur haldið fjölda fyrirlestra um málefni tengd persónuvernd á innlendum og erlendum vettvangi.

Helga Grethe Kjartansdóttir starfar sem persónuverndarfulltrúi og lögfræðingur hjá Símanum og Sensa. Áður starfaði Helga sem lögfræðingur hjá Persónuvernd frá 2011-2015. Helga hefur tekið þátt í innlendu og erlendu samstarfi á sviði persónuréttar og haldið fjölmörg erindi um persónuvernd á innlendum og erlendum vettvangi.

Alma og Helga hafa báðar áralanga reynslu af túlkun og beitingu persónuverndarlöggjafar og haldið námskeið hjá Endurmenntun HÍ undanfarin ár um nýja persónuverndarlöggjöf (GDPR) við góðan orðstír.

Aðrar upplýsingar:

Fyrirvari
Ef óviðráðanlegar aðstæður, s.s. sóttvarnarreglur, koma í veg fyrir að hefðbundin kennsla geti farið fram í húsnæði Endurmenntunar á auglýstum námskeiðstíma verður brugðist við með því að:
A færa námskeiðið og kynna skráðum þátttakendum nýjar dagsetningar með eins góðum fyrirvara og unnt er,
eða
Bkenna námskeiðið sem fjarnámskeið í gegnum ZOOM á áður auglýstum tíma.
Komi til ofangreindra breytinga fá skráðir þátttakendur allar nauðsynlegar upplýsingar sendar í tölvupósti og geta þeir þá tekið ákvörðun um skráningu sína í ljósi breyttra forsenda.

Styrkur
Átt þú rétt á styrk frá þínu stéttarfélagi eða Vinnumálastofnun til að sækja námskeið eða nám?
Kannaðu málið HÉR.

Mat þátttakenda

á mælikvarðanum 1 til 5
(4,89)

Umsagnir

Skipulag, kennsla og allt til fyrirmyndar. Gögn mjög góð, greinilega mikil vinna lögð í undirbúning námskeiðs.
Mjög skýr framsetning, mikið af dæmum, kennarar þekkja efnið mjög vel, tillögur að úrlausnum við raunverulegum vandamálum, mjög góðar ábendingar.
Aðgengilegir og skýrir kennarar. Góð samvinna- gott flæði. Svara spurningum fljótt og vel.

Frábært að tekin voru raunhæf dæmi við flest öll atriðin.
Glærur ítarlegar og gagnlegar.
Mjög gagnlegt námskeið og hægt að nýta í framkvæmd.
0