Viðurkenndur bókari - staðnám eða fjarnám

Verð 189.000 kr
Prenta
Kennt er í 10 lotum, frá kl. 16:15 - 19:15 á föstudögum og kl. 8:30 - 12:30 / 13:00 - 16:00 á laugardögum. Kennsla hefst 8. ágúst og lýkur 2. des.

TÖLVUPÓSTUR VERÐUR SENDUR SEM STAÐFESTING Á MÓTTÖKU UMSÓKNAR. VINSAMLEGAST HAFÐU SAMBAND EF ÞÉR BERST ENGIN STAÐFESTING.


UPPTAKA FRÁ KYNNINGARFUNDI 23. MAÍ - HÉR
Kennsluáætlun. Dagsetningar eru birtar með fyrirvara um ófyrirséðar breytingar.
Allir kennarar námsins hafa víðtæka sérþekkingu og reynslu á þeim sviðum sem kennd eru hverju sinni. Nánari upplýsingar um námið og kennara má finna í námsvísi.

NÁM ER HAFIÐ.

Námið er eitt misseri og er undirbúningur fyrir próf til viðurkenningar bókara, sem haldið er af prófnefnd viðurkenndra bókara og er á vegum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins samvæmt 4. mgr. 43. gr. laga nr. 145/1994 um bókhald.

Markmið
Undirbúa próftaka fyrir próf til viðurkenningar bókara.
Námið er eitt misseri og byggir á gildandi prófefnislýsingu sem prófnefnd til viðurkenningar bókara stendur fyrir skv. 43. gr. reglugerðar nr. 686/2015 um próf til viðurkenningar bókara, sjá nánar á vef atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins. Prófhlutar til viðurkenningar bókara eru: reikningshald, skattskil og upplýsingatækni ásamt raunhæfu verkefni úr efnisþáttum I. og II. prófhluta.

Fyrir hverja
Námið er einkum ætlað þeim sem starfa á sviðum bókhalds-, fjármála- og hagdeilda fyrirtækja og stofnana.
Mælt er með því að umsækjendur hafi starfað við bókhald og hafi haldgóða þekkingu og reynslu af bókhaldsstörfum sem og Excel töflureikni. Bent er á Grunnnám í reikningshaldi og skattskilum, kennt á vormisseri 2018, sem ákjósanlegan grunn fyrir undirbúningsnámið.

Kennslufyrirkomulag
Námið hefst með Excel undirbúningsnámskeiði 8., 9. og 10. ágúst þar sem kennt verður frá kl. 17:00 - 21:00. Eftir þann tíma verður kennt tvo daga í viku, föstudaga og laugardaga.
Fyrirlestrar verða teknir upp og nemendum aðgengilegir á samskiptavef námsins.

Námstækni og Excel námskeið
Nemendum er velkomið að nýta sér þjónustu náms- og starfsráðgjafa Endurmenntunar. Hlutverk námsráðgjafa er að veita nemendum stuðning á meðan á námi stendur. Hjá námsráðgjafa er hægt að fá endurgjöf á vangaveltur sínar og upplýsingar um námsmöguleika. Námsval sem byggir á áhuga, réttum upplýsingum og skilningi getur margfaldað ávinning nemandans af námi sínu. Námsráðgjafi er einnig með námstækninámskeið í upphafi náms þar sem meðal annars er rætt um tímastjórnun, skipulagningu, próftækni, prófundirbúning og stjórnun prófkvíða. Það námskeið og excel undirbúningsnámskeiðið stendur þátttakendum til boða, sér að kostnaðarlausu á haustmisseri 2017. Dagsetningar verða tilkynntar til skráðra þátttakenda síðar.

Próf og prófgjald
Prófin eru á vegum prófnefndar til viðurkenningar bókara og prófgjald er greitt sérstaklega samkvæmt upplýsingum á vef atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis. Prófin eru jafnframt auglýst á vef ráðuneytisins og skráning í hvern hluta fyrir sig fer jafnframt fram á vef ráðuneytisins. Framkvæmd prófanna er á ábyrgð prófnefndar til viðurkenningar bókara.

Sjúkra- og upptökupróf

Prófnefnd ákveður hvort haldið skuli sjúkra- og upptökupróf og skulu þau auglýst sérstaklega á heimasíðu ráðuneytisins.

Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar um prófin má finna á vef atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins - sjá hér

Aðrar upplýsingar
Prófgjald er greitt sérstaklega og auglýst af prófnefnd á vef atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins.
Prófnefnd ákveður hvort haldið skuli sjúkra- og upptökupróf og skulu þau auglýst sérstaklega á heimasíðu ráðuneytisins.

Frekari upplýsingar
Hulda Mjöll Hauksdóttir, verkefnastjóri námsins, netfang: hulda@hi.is, sími: 525-4924.
Hulda er með viðtalstíma alla virka daga frá kl. 9:30 til 11:30.

0