Undirbúningsnám - Viðurkenndur bókari
Staðnám eða fjarnám

Verð 198.000 kr

Undirbúningsnám - Viðurkenndur bókari
Staðnám eða fjarnám

Verð 198.000 kr
Prenta
Kennt er alla jafna á mán., mið. frá kl. 16:15 - 19:15 og lau. kl. 9:00 - 13:00. Fyrsta mán. og mið. er kennt til 20:15. Kennt er einn föstudag 4. okt. frá kl. 16:15 - 19:15.
Kennsla hefst 12. ágúst og lýkur 27. nóv.
Dagsetningar í kennsluáætlun eru birtar með fyrirvara um ófyrirséðar breytingar.
Allir kennarar námsins hafa víðtæka sérþekkingu og reynslu á þeim sviðum sem kennd eru hverju sinni. Nánari upplýsingar um námið og kennara má finna í kennsluskrá.

NÁM ER HAFIÐ - Verður aftur kennt á haustmisseri 2020
Námið er eitt misseri og er undirbúningur fyrir próf til viðurkenningar bókara, sem haldið er af prófnefnd viðurkenndra bókara og er á vegum Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins með vísan til laga nr. 145/1994 um bókhald.
Námið er samtals 121 klst.

Markmið
Undirbúa próftaka fyrir próf til viðurkenningar bókara.
Námið er eitt misseri og byggir á gildandi prófefnislýsingu sem prófnefnd til viðurkenningar bókara stendur fyrir skv. 43. gr. reglugerðar nr. 686/2015 um próf til viðurkenningar bókara, sjá nánar á vef Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins. Prófhlutar til viðurkenningar bókara eru: reikningshald, skattskil og upplýsingatækni ásamt raunhæfu verkefni úr efnisþáttum I. og II. prófhluta.

Fyrir hverja
Námið er einkum ætlað þeim sem hafa hug á að þreyta próf til viðurkenningar bókara. Krafa er gerð um reynslu í færslu bókhalds og haldgóða þekkingu á Excel töflureikni. Þeir sem hafa ekki reynslu af bókhaldsstörfum en hafa hug á að þreyta próf til viðurkenningar bókara er bent á að sækja fyrst Grunnnám í bókhaldi og Grunnnám í reikningshaldi. Þeir sem sótt hafa framangreind tvö námskeið fá 20% afslátt af námsgjöldum í Undirbúningsnám - viðurkenndur bókari. Taka þarf fram í umsókn á námsbrautinni Undirbúningsnám - viðurkenndur bókari að nemandi njóti afsláttarkjara þriggja þrepa leiðar til viðurkenningar bókara.

Kennslufyrirkomulag
Námið hefst með Excel undirbúningsnámskeiði - 12. ágúst.
Fyrirlestrar verða teknir upp og nemendum aðgengilegir á Moodle samskiptavef námsins.

Námstækni og Excel námskeið
Nemendum er velkomið að nýta sér þjónustu náms- og starfsráðgjafa ENDURMENNTUNAR HÍ. Hlutverk námsráðgjafa er að veita nemendum stuðning á meðan á námi stendur. Hjá námsráðgjafa er hægt að fá endurgjöf á vangaveltur sínar og upplýsingar um námsmöguleika. Námsval sem byggir á áhuga, réttum upplýsingum og skilningi getur margfaldað ávinning nemandans af námi sínu. Námsráðgjafi er einnig reglulega með námstækninámskeið þar sem meðal annars er rætt um tímastjórnun, skipulagningu, próftækni, prófundirbúning og stjórnun prófkvíða. Það námskeið og Excel undirbúningsnámskeiðið stendur þátttakendum til boða, sér að kostnaðarlausu. Náms- og starfsráðgjafi gefur upplýsingar um tímasetningar á námskeiðum í námstækni.

Próf og prófgjald
Prófin eru á vegum prófnefndar til viðurkenningar bókara og prófgjald er greitt sérstaklega samkvæmt upplýsingum á vef Stjórnarráðs Íslands. Prófin eru jafnframt auglýst á vef Stjórnarráðsins og skráning í hvern hluta fyrir sig fer jafnframt fram á sama stað. Framkvæmd prófanna er á ábyrgð prófnefndar til viðurkenningar bókara.

Sjúkra- og upptökupróf

Prófnefnd ákveður hvort haldið/n skuli sjúkra- og upptökupróf og skulu þau auglýst sérstaklega á heimasíðu ráðuneytisins.

Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar um prófin má finna á vef Stjórnarráðs Íslands - sjá hér

Aðrar upplýsingar
Prófgjald er greitt sérstaklega og auglýst af prófnefnd á vef Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins.
Prófnefnd ákveður hvort haldið skuli sjúkra- og upptökupróf og skulu þau auglýst sérstaklega á heimasíðu ráðuneytisins.

Umsókn
Vinsamlega athugið að ekki er þörf á að skila prófskírteinum eða öðrum staðfestingum á námi fyrir þessa námsleið. Gott er að senda CV/ferilskrá með umsókninni.

Frekari upplýsingar
Hulda Mjöll Hauksdóttir, verkefnastjóri námsins, netfang: hulda@hi.is, sími: 525-4924.
Hulda er með viðtalstíma alla virka daga frá kl. 9:30 til 11:30.

Þriggja þrepa leið til viðurkenningar bókara samanstendur af eftirfarandi námskeiðum
1. Grunnám í bókhaldi
2. Grunnnám í reikningshaldi
3. Undirbúningsnám til viðurkenningar bókara

Þriggja þrepa leið er sérstaklega ætluð þeim sem ekki hafa reynslu af bókhaldsstörfum og er jafnframt góður undirbúningur fyrir þá sem stefna á að þreyta próf til viðurkenningar bókara.
Það er mikilvægt að umsækjendur hafi haldgóða þekkingu á Excel og hafi gott vald á tölvunotkun almennt.
Nemendur sem sækja Grunnnám í bókhaldi og Grunnnám í reikningshaldi fá 20% afslátt af Undirbúningsnámi til viðurkenningar bókara.
Sækja þarf um hvert þrep fyrir sig og taka þarf fram við umsókn í Undirbúningsnám til viðurkenningar bókara að viðkomandi hafi sótt þrep 1 og 2, ef það á við.

Próf til viðurkenningar bókara eru á ábyrgð Prófnefndar viðurkenndra bókara og upplýsingar um þau er að finna á vef Stjórnarráðs Íslands.

Nemendur sem sækja Grunnnám í bókhaldi og Grunnnám í reikningshaldi fá 20% afslátt af Undirbúningsnámi til viðurkenningar bókara.

Smelltu
HÉR til að nálgast kynningu á náminu í PDF útgáfu

0